LekoBudo

LekoBudo är vår träning för lite yngre barn som är tänkt att vara ett första steg innan man börjar i nybörjargruppen. LekoBudo får man vara med i från det att man fyllt fem år. När man sedan blir sju år så är man välkommen att fortsätta i nybörjargruppen för barn .

LekoBudo är tio tillfällen per termin och brukar starta några veckor efter den ordinarie träningen (se Tider och Priser för exakt startdatum).

Det är många som vill vara med i LekoBudo och våra platser är begränsade. Eftersom LekoBudo bara är tio tillfällen per termin så tillåter vi ingen provträning innan man bestämmer sig. Det går bra att komma och titta på en träning terminen innan om man vill se hur en träning går till.

LekoBudo kostar 600kr per termin och då ingår en t-shirt. För att platsen skall vara reserverad så måste avgiften betalas in senast två veckor innan den första träningen. Om betalning inte har inkommit i tid så kommer platsen att tillfalla nästa barn på anmälningslistan.