Instruktörer

Rolf

Rolf Dahlström är specialinstruktör.
Rolf har 3 dan i jiujitsu och 3 dan i Iaido. Rolf genomför graderingar på klubben och utbildar övriga instruktörer.
Rolf instruerar för tillfället inte p.g.a. skador. Han har trätt tillbaka som huvudinstruktör tills han är tillbaka igen.

Monika

Monika har trätt tillbaka som instruktör. Hon har varit med och bl.a. utarbetat vårt graderingssystem för mongrader (under 15 år) tillsammans med Rolf. Hon är också kassör i klubben samt en av våra kontaktpersoner. Monika har 1 Dan i jiujitsu.

Kalle

Karl-Erik (Kalle) är förbundsinstruktör och ansvarig för träningen på onsdagarna samt hjälper till med LekoBudon och barngruppen på måndagar.
Karl-Erik ansvarar för arrangerande av barnläger varje termin samt samordning av transporter mm till Camp Dojo/sommarläger.
Han genomför även graderingar. Karl-Erik har 1 Kyu i jiujitsu.

Emil

Emil är förbundsinstruktör och ansvarig för LekoBudon och för träningen på måndagarna . Han är huvudinstruktör i Kyu Jiujitsu. Emil genomför graderingar på klubben. Emil har 1 Dan i jiujitsu.
Emil är ordförande i Kyu Jiujitsu.

daniel

Daniel är förbundsinstruktör. Han är även huvudinstruktör i Falköpings Jiujitsuklubb samt hjälper till med barnträningen på Kyo. Daniel har 1 Kyu i jiujitsu.
Daniel sitter med i Svenska Jiujitsuförbundets styrelse.

 

Sandra

Sandra är förbundsaspirant, dvs. utbildar sig till instruktör. Sandra har 2 Kyu i jiujitsu.
Sandra satt med i Svenska Jiujitsuförbundets styrelse 2017.

 

Juha

Juha är klubbinstruktör. Han hjälper till med framför allt vuxenträningen. Juha har 1 Kyu i jiujitsu.

 

(Bild saknas)

Kim är klubbinstruktör. Han hjälper framför allt till på måndagar.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.