Instruktörer

Rolf

Rolf Dahlström är specialinstruktör.
Rolf har 3 dan i jiujitsu och 3 dan i Iaido. Rolf genomför graderingar på klubben och utbildar övriga instruktörer.
Rolf instruerar för tillfället inte p.g.a. skador. Emil har tagit över rollen som  huvudinstruktör och klubbledare i klubben.

Monika

Monika har trätt tillbaka som instruktör. Hon har varit med och bl.a. utarbetat vårt graderingssystem för mongrader (under 15 år) tillsammans med Rolf. Hon är också kassör i klubben samt en av våra kontaktpersoner. Monika har 1 Dan i jiujitsu.

Kalle

Karl-Erik (Kalle) är förbundsinstruktör och ansvarig för träningen på onsdagarna samt hjälper till med LekoBudon och barngruppen på måndagar.
Karl-Erik ansvarar för arrangerande av barnläger varje termin samt samordning av transporter mm till Camp Dojo/sommarläger.
Karl-Erik och Emil ansvarar och genomför graderingar i klubben. Karl-Erik har 1 Kyu i jiujitsu.

Emil

Emil är förbundsinstruktör och ansvarig för LekoBudon och för träningen på måndagarna . Han är huvudinstruktör i Kyu Jiujitsu. Emil genomför graderingar på klubben. Emil har 1 Dan i jiujitsu.
Emil är ordförande i Kyu Jiujitsu.

daniel

Daniel är förbundsinstruktör. Han är även huvudinstruktör i Falköpings Jiujitsuklubb samt hjälper till med barnträningen på Kyo. Daniel har 1 Kyu i jiujitsu.
Daniel sitter med i Svenska Jiujitsuförbundets styrelse.

 

Sandra

Sandra är förbundsaspirant, dvs. utbildar sig till instruktör. Sandra har 2 Kyu i jiujitsu.
Sandra satt med i Svenska Jiujitsuförbundets styrelse 2017.

 

Juha

Juha är klubbinstruktör. Han hjälper till med framför allt vuxenträningen. Juha har 1 Kyu i jiujitsu.

 

(Bild saknas)

Kim är klubbinstruktör. Han hjälper framför allt till på måndagar. Kim har 3 Dan i jiujitsu.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.