Instruktörer

Rolf

Rolf Dahlström är specialinstruktör och Kyo Jiujitsus huvudinstruktör.
Rolf har 3 dan i jiujitsu och 3 dan i Iaido. Rolf genomför graderingar på klubben och utbildar övriga instruktörer.

Monika

Monika har för tillfället hoppat av som instruktör. Hon har tidigare varit med och bl.a. utarbetat vårt graderingssystem för mongrader (under 15 år) tillsammans med Rolf. Hon är också kassör i klubben samt en av våra kontaktpersoner. Monika har 1 Dan i jiujitsu.

Kalle

Karl-Erik (Kalle) är förbundsinstruktör och ansvarig för träningen på onsdagarna samt hjälper till med LekoBudon och barngruppen på måndagar. Han genomför även graderingar.

Emil

Emil är förbundsinstruktör och ansvarig för LekoBudon och för träningen på måndagarna . Emil genomför graderingar på klubben.

daniel

Daniel är klubbinstruktör. Han är även huvudinstruktör i Falköpings Jiujitsuklubb samt hjälper till med barnträningen på Kyo.

 

Sandra

Sandra är förbundsaspirant, dvs. utbildar sig till instruktör.

 

Juha

Juha är klubbinstruktör. Han hjälper till med framför allt vuxenträningen.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.